In De Zonnevlinder vinden wij een open dialoog belangrijk.

We nodigen u dan ook uit, uw bedenkingen en ontevredenheid onmiddellijk te bespreken met de begeleider of verantwoordelijke(n).

Samen wordt er getracht tot een oplossing te komen.

Als de voorgestelde oplossing uw ontevredenheid niet kan wegnemen,  kan u een klacht indienen.

Op deze pagina kan u onze klachtenprocedure downloaden alsook de klachtenkaart terug vinden.

 

Download
Klachtenprocedure
De klachtenprocedure van Kinderdagverblijf De Zonnevlinder
klachtenprocedure.pdf
Adobe Acrobat document 361.8 KB
Download
Klachtenkaart
klachtenkaart.pdf
Adobe Acrobat document 59.1 KB