Visie

Wat bij ons voorop staat, is het enthousiasme en de liefde voor het kind. In alle fases van zijn ontwikkeling.

Het respect voor het 'uniek zijn' van elk kind, is één van de belangrijkste uitgangspunten voor ons kindbeleid. We creëren optimale mogelijkheden om zich goed te kunnen ontwikkelen, dit alles in een nauwe verbondenheid met de natuur.

 

Behalve een liefdevolle opvang en een professionele zorg voor de kinderen is voor ons het contact met de ouders net zo belangrijk. We realiseren ons dat ouders hun dierbaarste bezit aan ons toevertrouwen. Daarom vinden wij het van primair belang dat we investeren in een goede vertrouwensband tussen alle partijen. Dit doen wij met de belangen van het kind voorop. Vandaar is een duidelijke en eerlijke communicatie van onschatbare waarde.


In een wereld waarin we ons vaak moeten haasten, doen we er alles aan om de tijd te geven aan een kind, om kind te blijven. De baby's te koesteren en met liefdevolle zorg te omringen op maat van elk kind. Een veilige cocon waarin ze ontpoppen tot peuters, die de wereld verkennen onder ons waakzame oog. Met het ritme van de natuur, bieden we hen steeds uitdagingen aan, in het kader van de seizoenen, mét de nodige structuur en houvast.


We streven naar een omgeving, waarin elk kind zichzelf mag zijn, met zijn eigen sterktes en zwaktes. Maar welk elk van zich kan ontplooien tot een vrolijke peuter.


Ook in de keuken werken we zo natuurlijk mogelijk. We koken elke dag vers en gezond. We geven aandacht aan seizoensgebonden recepten en bestellen ook vaak biologische producten. Daarnaast houden we ook rekening met eventuele  allergieën van het kind. Kinderen die bepaalde producten niet mogen eten (bv. tomaten), krijgen dan uiteraard een alternatief.  Indien u wenst dat uw kind vegetarisch eet, houden we hier ook rekening mee.


We zijn van mening dat dagverse en afwisselende voeding van jongs af aan zeer gunstig is voor de gezondheid van het jonge kind. Onder het motto: 'Jong geleerd is oud gedaan'.

 

 

 

 

 

 

 

Wij staan onder toezicht van Kind & Gezin. Wij kunnen een Attest van toezicht voorleggen. 

Bij elke wijziging hiervan wordt u op de hoogte gebracht.

 

Voor meer informatie of eventuele klachten kan u altijd terecht bij Kind & Gezin. 

 

www.kindengezin.be

02 533 14 14

 

of 

 

Kind en Gezin  

Hallepoortlaan 27

1060 Brussel