Verlofkalender 2019

Dinsdag 1 januari 2019                         Nieuwjaarsdag

Woensdag 2 januari 2019                   Brugdag

 

Maandag 22 april 2019                       Paasmaandag

 

Woensdag 1 mei 2019                           Dag van de arbeid

 

Donderdag 30 mei 2019                     Hemelvaart

Vrijdag 31 mei 2019                               Brugdag

 

Maandag 10 juni 2019                           Pinkstermaandag

 

Vrijdag 28 juni 2019                               Laatste schooldag

 

Maandag 22 juli t.e.m vrijdag 26 juli  Jaarlijkse sluiting Zomerverlof

 

Donderdag 15 augustus 2019             O.L.V. Hemelvaart

Vrijdag 16 augustus 2019                    Brugdag

 

Maandag 2 september 2019                Eerste schooldag

 

Vrijdag 1 november 2019                        Allerheiligen

 

Maandag 11 november 2019                    Wapenstilstand

 

Dinsdag 24 december 2019                    Brugdag

Woensdag 25 december 2019               Kerstmis

Donderdag 26 december 2019              Brugdag

 

Dinsdag 31 december 2019                     Brugdag

Woensdag 1 januari 2020                       Nieuwjaarsdag

Verlofkalender 2018

Maandag 1 januari 2018                              Nieuwjaarsdag

Dinsdag 2 januari 2018                               Brugdag

 

Maandag 2 april 2018                                  Paasmaandag (Start paasvakantie)

 

Maandag 30 april 2018                               Brugdag

Dinsdag 1 mei 2018                                        Dag van de arbeid

 

Donderdag 10 mei 2018                               Hemelvaart

Vrijdag 11 mei 2018                                         Brugdag

 

Maandag 21 mei 2018                                   Pinkstermaandag

 

Vrijdag 29 juni 2018                                     Laatste schooldag

 

Maandag 23 juli t.e.m 27 juli 2018           Jaarlijkse sluiting Zomerverlof

 

Woensdag 15 augustus 2018                      O.l.V. Hemelvaart

 

Maandag 3 september 2018                      Eerste schooldag

 

Donderdag 1 november 2018                     Allerheiligen  (Deze week herfstvakantie)

Vrijdag 2 november 2018                           Brugdag

 

Maandag 24 december 2018                    Brugdag ( Start kerstvakantie)

Dinsdag 25 december 2018                      Kerstdag

Woensdag 26 december 2018                  Tweede kerstdag

 

Maandag 31 december 2018                     Brugdag

Dinsdag 1 januari 2019                               Nieuwjaarsdag

Woensdag 2 januari 2019                         Brugdag